Utviklingsgruppe inne i Stangelandhallen på søndager i vår – oppstart 31 januar

Starter opp 31 januar

Hver søndag kl 18:00 – 19:30 – i 10 uker.

Vi starter opp vårt satsningsopplegg for unge keepere.

Målgruppen er jenter og gutter fra 10-13 år, som ønsker å bli en bedre keeper.

Opptakskriteriet er en god kombinasjon av ønske om å bli en god keeper + vilje til å gjøre det som skal til for å bli god + litt erfaring fra keeperrollen + litt talent.

Vi sier ikke nei til noen som vil melde seg på. Vi gjør bare oppmerksomme på at dette er treninger som krever maksimalt av keeper på alle områder. Så det kreves god motivasjon for å delta. Betalingen blir en langt bedre keeper 🙂

I høst planlegger vi 1 gruppe på UTVIKLINGSGRUPPENE. .

Vi kaller opplegget  SELECT UTVIKLINGSGRUPPE

  • Vi jobber i GRUPPER. Hver gruppe må ha minimum 8 max 10 keepere. Disse skal være på noenlunde samme nivå. Gutter og jenter kan være i samme gruppe, hvis nivået er jevnt.
  • Vi har 1 oppstartsmøte før første økt hvor opplegget presenteres og krav til gruppens deltakere blir gjennomgått. Her anbefales at foreldre/trenere deltar.
  • Det gjennomføres 10 treninger for gruppen.
  • Treningsdager er søndag kl 18.00-19:30.
  • Prisen er 2.750.- for 10 treninger @ 1,5 time. Så lenge gruppen ikke er full vil vi ta imot keepere. 

Treningene er på følgende datoer; 31.1, 7.2, 14.2, 21.2/28.2 (en av disse utgår pga vinterferie), 7.3, 14.3, 21.3, 28.3, 4.4 og 11.4 (de 3 siste her kan blir endret pga påske, da skyves litt ut i april. Dette kommer vi tilbake til. Det blir 10 økter.

Begrenset antall plasser.

Pris; Kr 2.850,-

Påmelding kan du gjøre her